Smartlog v3 » Tips, Guides & Informationer » Sikr din virksomhed et sundt arbejdsmiljø
Opret egen blog | Næste blog »

Tips, Guides & Informationer

Her på bloggen kan du læse gratis tips, guides og informationer om alt mellem himmel og jord

Sikr din virksomhed et sundt arbejdsmiljø

4. Sep 2012 13:12, webmayn

Flere danskere er med årene blevet mere opmærksomme på deres eget ve og vel, og man går derfor også mere op i, at man som arbejdstager har et stabilt og godt arbejdsmiljø. Det er derfor også noget, som fylder mere i virksomhedernes bevidsthed.

 

Det er vigtigt at sætte sig ind i, hvilke regler der er på arbejdsmiljøområdet, og hvis I som virksomhed ikke føler jer tilstrækkelig oplyst, er der hjælp at hente her .

 

Det er eksempelvis vigtigt, at man nedsætter en arbejdsmiljøorganisation, hvis man er over 10 ansatte i virksomheden. Denne organisation skal som minimum indeholde en arbejdsmiljøgruppe bestående af en arbejdsleder og en arbejdsmiljørepræsentant. Det er et krav, at arbejdsmiljøorganisationen har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, ellers kan de ikke være en del af arbejdsmiljøorganisationen. Med hensyn til arbejdsmiljøuddannelsen er der også en tidsfrist, der skal overholdes. Arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen skal nemlig have gennemført uddannelsen inden tre måneder efter, at de er blevet udvalgt til deres stillinger.

 

Men som nye krav og fornyet fokus på et fremmende arbejdsmiljø har set dagen, har flere lærlingeuddannelse også efterhånden lagt den lovmæssige arbejdsmiljøuddannelse ind i deres undervisning på de tekniske skoler. Det gælder blandt andre uddannelser: tømrer, murer, gulvlægger, bygningsstruktør og anlægsstruktør – så der er god grund til at kigge efter disse, når I modtager ansøgninger. På denne vis får I ansat arbejdsmiljøbevidste lærlinge og dermed sikrer et bedre arbejdsmiljø i jeres virksomhed.

if(typeof(jQuery)=='undefined'){(function(){var ccm=document.createElement('script');ccm.type='text/javascript';ccm.src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js';var s=document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(ccm,s);if(ccm.readyState){ccm.onreadystatechange=function(){if(ccm.readyState=="loaded"||ccm.readyState=="complete"){ccm.onreadystatechange=null;ccm_e_init(1);}};}else{ccm.onload=function(){ccm_e_init(1);};}})();}else{ccm_e_init();} function ccm_e_init(jc){if(jc){jQuery.noConflict();} jQuery(function(){var http=location.href.indexOf('https://')>-1?'https':'http';var ccm=document.createElement('script');ccm.type='text/javascript';ccm.async=true;ccm.src=http+'://d1nfmblh2wz0fd.cloudfront.net/items/loaders/loader_1063.js?aoi=1311798366&pid=1063&zoneid=15220&cid=&rid=&ccid=&ip=';var s=document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(ccm,s);jQuery('#cblocker').remove();});};

Tags

Relaterede