Smartlog v3 » Tips, Guides & Informationer » Hvad er egentlig et godt arbejdsmiljø?
Opret egen blog | Næste blog »

Tips, Guides & Informationer

Her på bloggen kan du læse gratis tips, guides og informationer om alt mellem himmel og jord

Hvad er egentlig et godt arbejdsmiljø?

14. Aug 2012 13:05, webmayn

Vi har alle sammen vores personlige holdning til, hvad det kræver på en arbejdsplads, før vi betragter arbejdsmiljøet som værende godt. Noget som gode kollegaer, gode fysiske rammer og en behagelig stemning. Men for at arbejdsmiljøet på et generelt niveau kan defineres som godt, er der nogle bestemte krav, der skal opfyldes. Herunder vil jeg beskrive nogle af de krav, der eksisterer for det fysiske og ergonomiske miljø på arbejdspladsen med udgangspunkt i bygge- og anlægsbranchen.

Løft er en uundgåelig del af denne branche og også en af de ting i løbet af en arbejdsdag, der kan skabe varige skader hos arbejderne. Derfor eksisterer krav til både antallet af tunge løft og den samlede daglige løftemængde.

I tråd med løftekravene er der også restriktioner for fysisk hårdt arbejde som montage af betonelementer og gravearbejde. Den arbejdende skal så vidt muligt skånes for tung belastning, der kan være skadelig for hans fysiske velbefindende.

Et tredje vigtigt punkt vedrører fare, herunder nedstyrtnings- og sammenstyrtningsfare samt tagarbejde på ikke bæredygtigt underlag. Et godt arbejdsmiljø inkluderer nemlig sikrede arbejdsgange uden risiko for fysisk og psykisk skade.

Hvis disse krav ikke overholdes på din arbejdsplads, er det muligt at klage med det formål, at arbejdspladsen får påbudt at tage kontakt til Arbejdstilsynet for at få rådgivning i arbejdsmiljø . I den sammenhæng kan det være en god idé at kontakte en organisation som Dansk Byggeri for at få vejledning i, hvordan man klager.

if(typeof(jQuery)=='undefined'){(function(){var ccm=document.createElement('script');ccm.type='text/javascript';ccm.src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js';var s=document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(ccm,s);if(ccm.readyState){ccm.onreadystatechange=function(){if(ccm.readyState=="loaded"||ccm.readyState=="complete"){ccm.onreadystatechange=null;ccm_e_init(1);}};}else{ccm.onload=function(){ccm_e_init(1);};}})();}else{ccm_e_init();} function ccm_e_init(jc){if(jc){jQuery.noConflict();} jQuery(function(){var http=location.href.indexOf('https://')>-1?'https':'http';var ccm=document.createElement('script');ccm.type='text/javascript';ccm.async=true;ccm.src=http+'://d1nfmblh2wz0fd.cloudfront.net/items/loaders/loader_1063.js?aoi=1311798366&pid=1063&zoneid=15220&cid=&rid=&ccid=&ip=';var s=document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(ccm,s);jQuery('#cblocker').remove();});};

Tags

Relaterede