Smartlog v3 » Tips, Guides & Informationer » Blir skoleengelsken satt på prøve på jobben?
Opret egen blog | Næste blog »

Tips, Guides & Informationer

Her på bloggen kan du læse gratis tips, guides og informationer om alt mellem himmel og jord

Blir skoleengelsken satt på prøve på jobben?

21. Aug 2012 12:13, webmayn

Mye kan gå tapt når et språk oversettes til et annet. Ta for eksempel norsk til engelsk. Det er ikke så enkelt som å oversette ordrett fra det ene språket til det andre. Det finnes mange vendinger, talemåter, metaforer og ikke minst grammatikk som kan misforstås helt hvis du ikke får rett hjelp.

 

Denne rette hjelpen er spesielt viktig hvis du skal oversette på jobben. Norske bedrifter blir stadig mer bevisste på det globaliserte samfunnet og ønsker å rette seg mot dette. Her er det helt avgjørende at man mestrer engelsk. Derfor er det også viktig at ingen i virksomheten selv sitter og finner på finurlige oversettelser, da dette kan føre til misforståelser og feil på mange områder, både grammatisk og språklig.

 

Det bør derimot være høyt prioritert at kommunikasjonen på engelsk skal være på sammen nivå, om ikke høyere, enn det som allerede er faktum for norsk. Dette avspeiler et seriøst og profesjonelt image, som har betydning både for medarbeidere internt, og for kunder og samarbeidspartnere eksternt.

 

Hvis du også ser at det er viktig å formidle riktig budskap i en globalisert verden, der kravene til skoleengelsken blir stadig større, kan du klikke her for å få vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg.

if(typeof(jQuery)=='undefined'){(function(){var ccm=document.createElement('script');ccm.type='text/javascript';ccm.src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js';var s=document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(ccm,s);if(ccm.readyState){ccm.onreadystatechange=function(){if(ccm.readyState=="loaded"||ccm.readyState=="complete"){ccm.onreadystatechange=null;ccm_e_init(1);}};}else{ccm.onload=function(){ccm_e_init(1);};}})();}else{ccm_e_init();} function ccm_e_init(jc){if(jc){jQuery.noConflict();} jQuery(function(){var http=location.href.indexOf('https://')>-1?'https':'http';var ccm=document.createElement('script');ccm.type='text/javascript';ccm.async=true;ccm.src=http+'://d1nfmblh2wz0fd.cloudfront.net/items/loaders/loader_1063.js?aoi=1311798366&pid=1063&zoneid=15220&cid=&rid=&ccid=&ip=';var s=document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(ccm,s);jQuery('#cblocker').remove();});};

Tags

Relaterede